FASHION&HOME STARTUPS. , , http://startupwomen.ru/fashionstartups2013/programma